قیمت ها و شرایط پرداخت زمین

«متقاضی گرامی با توجه به شرایط متنوع پرداخت لطفاً جهت آگاهی از قیمت و شرایط پرداخت نقد یا اقساط کوتاه و بلند مدت با دفاتر فروش ما تماس بگیرید.

پرداخت نقدی

قیمت متری 7,000,000
  • تسویه طی 3 ماه

پرداخت 10 ماهه

قیمت متری 7,500,000
  • 50% نقد باقی طی 10ماه

پرداخت 20 ماهه

قیمت متری 8,000,000
  • 50% نقد باقی طی 20ماه

پرداخت 30 ماهه

قیمت متری 8,500,000
  • 50%نقد باقی طی 30ماه

پرداخت 40 ماهه

قیمت متری 9,000,000
  • 50%نقد باقی طی 40ماه

پرداخت 50 ماهه

قیمت متری 9,500,000
  • 50%نقد باقی طی 50ماه

پرداخت 60 ماهه

قیمت متری 10,000,000
  • 50%نقد باقی طی 60ماه

توضیحات

1-به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور امکان پرداخت ریالی وجود دارد و نیاز به هیچگونه خرید و تبدیل ارز وجود ندارد.
2-شرکت MSINTERNATIONAL در طول مدت محوطه سازی و انجام آرایش فضاهای داخلی شهرک جهت رفاه خریداران محترم به مدت یکسال یک واحد مبله جهت سکونت و انجام مراحل مربوط به اقامت در اختیار هر یک از خریداران گرامی قرار خواهد داد.
3- شرکت برای خریدارانی که اقدام به ساخت ویلا چه از طریق شرکت ما و چه بصورت مستقل نمایند تخفیف ویژه ای را در نظر خواهد گرفت.
4- در سازه های ویلا با توجه به سرعت ، استحکام و فن آوری روز از سیستم LSF استفاده خواهد شد که طی 5ماه قابل تحویل بوده و با شرایط محیطی منطقه نیز سازگاری دارد. 

5-پیش پرداخت 50 درصد از مبلغ نقدی محاسبه میشود