قیمت ها و شرایط پرداخت ویلا

شرایط پرداخت : 50% نقد باقی طی 24 ماه

تحویل با کلیه امکانات 12 ماه پس از عقد قرارداد 

توضیح : یک واحد مبله تا زمان تحویل ویلا بصورت رایگان در اختیار خریدار جهت سکونت قرار داده میشود

200 متر زمین

90 متر بنا

85,000 دلار

200 متر زمین

120 متر بنا

97,000 دلار

300 متر زمین

120متر بنا

115,000 دلار

300 متر زمین

150 متر بنا

130,000 دلار

400 متر زمین

150 متر بنا

150,000 دلار

400 متر زمین

180 متر بنا

165,000 دلار

500 متر زمین

220 متر بنا

210,000 دلار